Indonesian lawyers ni Mary Jane Veloso, nasa bansa para makipag-pulong sa DOJ

Nasa bansa ngayon ang Indonesian lawyer ni Mary Jane Veloso para mangalap ng mga ebidensyang posibleng magamit sa ikalawang apela sa kanyang kaso. Nakipag-pulong sa DOJ Special Task Force si ...

Posts Tagged ‘Attorney Rudyantho’