PhilFIDA nagsagawa ng Abaca Industry Stakeholder Consultative Dialogue

Nagsagawa ng Abaca Industry Stakeholders Consultative Dialogue ang Philippine Fiber Industry Development Authority (PhilFIDA) at mga kasama nitong ahensya ukol sa mga problemang nakakasalamuha at pagpapalawig ng produksyon ng abaca ...

Posts Tagged ‘PhilFIDA’