Karapatan sa maayos na kapaligiran, isasama sa mga probisyon ng bagong Saligang Batas

Sa ilalim ng 1987 constitution, kinikilala ng estado ang karapatan ng taong bayan sa maayos na kapaligiran. Pero gaya ng pagbabawal sa mga political dynasties, kailangang magpasa ng batas ang ...

Posts Tagged ‘CJ Puno’