AFP, nagsasagawa ng table top exercises bilang bahagi ng oplan “Pagyanig”

Nagsasagawa ang Armed Forces of the Philippines ng table top exercises bilang bahagi ng oplan “Pagyanig”. Nagsisilbing alternate AFP Command Center kung saan nakahimpil ang war gaming facility ng AFP ...

Posts Tagged ‘AFP Command Center’